Historia Klubu

Pierwsze pomysły o stworzeniu nowego klubu pojawiły się już w połowie roku 2015, kiedy to panowała niestabilna sytuacja związkowa i podziały polityczne na „tych” z okręgu Leszno i „tych” z  Poznania.

Po mino tych podziałów istniała jednak grupa wędkarzy z pasją dla których liczyła się tylko zdrowa rywalizacja, szacunek i duża chęć zrobienia czegoś więcej… Zamysłem przewodnim było stworzenie mocnego klubu wędkarskiego zrzeszającego wszystkich chętnych pasjonatów wędkarstwa sportowego chętnych do startów w imprezach sportowych również tych najmłodszych.

Na przełomie roku 2015/2016 zainspirowana grupa ludzi zwołała zebranie założycielskie celem powołania klubu wędkarstwa sportowego w tej części Wielkopolski. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu przychylił się do wniosku i uchwałą numer 138/2016 z dnia 14 stycznia 2016 powołał w swoich strukturach Klub Wędkarstwa Sportowego Sensas Team Osieczna.

LOGO DO HISTORI

Dlaczego z firmą Sensas? Bo jeżeli zacząć coś robić to wspólnie z najlepszymi bo to gwarantuje dobre wyniki i sukcesy.

Dlaczego 3 kolory w tle? Bo te zespalające się kolory symbolizują trzech założycieli klubu – Marcin, Tomek, Jarek reprezentujących początkowo różne barwy klubowe, wywodzących się z różnych kół i okręgów.

Oprócz nich swoje wsparcie w rozwój klubu zadeklarowali również inni członkowie koła PZW nr 179 Osieczna, którzy będą mieli duży udział w rozwoju poszczególnych sekcji wędkarskich, budowie strony internetowej oraz pomocy merytorycznej.